Tìm trong: Từ
Bàn phím tiếng Việt Tắt
Bàn phím ảo Hiện

Từ điển Anh - Pháp - Việt - Hán

  • Hãy cài đặt VDict bookmarklet để tra từ điển VDict trên bất kỳ website nào
  • VDict đã có phiên bản dành cho mobile. Hãy vào t.vdict.com bằng browser trên điện thoại di động của bạn
  • Từ điển Việt - Anh - Pháp trực tuyến VDict là bộ từ điển tiếng Việt online miễn phí tốt nhất
  • Bạn có thể tra một lúc tất cả các từ điển. Hiện nay VDict hỗ trợ 9 bộ từ điển:
    • Từ điển Việt-Anh
    • Từ điển Anh-Việt
    • Từ điển Việt-Pháp