Ο χρήστης Facebook κοινοποίησε το live video του Mark Zuckerberg.

Have a question for Mark? Tune in now for a live Q&A from Facebook HQ.

Δημοσιεύτηκε από Mark Zuckerberg
9.159.696 προβολές
9.159.696 προβολές
Ο Mark Zuckerberg έκανε μετάδοση live.

First ever Live Q&A on Facebook! Leave questions and comments below.

Being connected allows us to help one another in life changing ways. Facebook is proud to support organ donation. Click to learn how you can become an organ donor.

Learn how you can become an organ donor
ORGANIZE makes it easier to register as an organ donor. Register in just 47 seconds!
97 χιλ. προβολές
Ο χρήστης Facebook κοινοποίησε το live video του Mark Zuckerberg.

Join Mark Zuckerberg live, talking with the astronauts on the International Space Station about the future and how we can stay connected—even in space.

Δημοσιεύτηκε από Mark Zuckerberg
6.627.338 προβολές
6.627.338 προβολές
Ο Mark Zuckerberg έκανε μετάδοση live.

Live Q&A with astronauts on the International Space Station! Leave your questions below.

Explore Grand Central Terminal and the stories that unfold there in the first film shot with the new Facebook Surround 360 camera. Watch the film in standard monoscopic 360 here, or find it in the Oculus Video app to watch in full 3D-360 with Gear VR.

Δημοσιεύτηκε από Facebook
7.887.827 προβολές
7,8 εκ. προβολές

Is trying new stuff on your mind?

Δημοσιεύτηκε από Facebook
13.559.485 προβολές
13 εκ. προβολές

How to Use Search on Facebook

Δημοσιεύτηκε από Facebook
5.142.639 προβολές
5,1 εκ. προβολές

How to Create a Group on Facebook

Δημοσιεύτηκε από Facebook
1.656.265 προβολές
1,6 εκ. προβολές

How to Search for a Post on Facebook

Δημοσιεύτηκε από Facebook
4.160.927 προβολές
4,1 εκ. προβολές

How to Reach a Business on Facebook

Δημοσιεύτηκε από Facebook
4.637.273 προβολές
4,6 εκ. προβολές

Today is World Book Day! Get lost in a book or share what you're reading at Books on Facebook.

Φωτογραφία του χρήστη Facebook.

Is keeping an open mind on your mind?

Δημοσιεύτηκε από Facebook
3.457.272 προβολές
3,4 εκ. προβολές

How to Create an Event on Facebook

Δημοσιεύτηκε από Facebook
5.693.996 προβολές
5,6 εκ. προβολές

How to Pick Who You See First on Facebook

Δημοσιεύτηκε από Facebook
6.409.407 προβολές
6,4 εκ. προβολές

Day two of our annual ‪#‎F8‬ developer conference is here! Join us for live event coverage at Facebook for Developers.

Δημοσιεύτηκε από Facebook
162.513 προβολές
162 χιλ. προβολές
Ο χρήστης Facebook κοινοποίησε το live video του Mark Zuckerberg.

We're going live with Mark Zuckerberg as he kicks off our annual ‪#‎F8‬ developer conference with a keynote speech.

Δημοσιεύτηκε από Mark Zuckerberg
2.973.281 προβολές
2.973.281 προβολές
Ο Mark Zuckerberg έκανε μετάδοση live.

Live at F8. Tune in now for the keynote!

Today developers from all over the globe are gathering in San Francisco for our annual ‪#‎F8‬ developer conference! We'll announce some awesome new products, talk about what we're working on, and give a glimpse into Facebook's future. Tune in live to watch Mark Zuckerberg kick off the event at 10am PST.

Φωτογραφία του χρήστη Facebook.

How to Delete a Post on Facebook

Δημοσιεύτηκε από Facebook
11.352.921 προβολές
11 εκ. προβολές

Facebook Live is here! Never miss being in the moment with the people you care about most.

Δημοσιεύτηκε από Facebook
10.787.292 προβολές
10 εκ. προβολές
Ο χρήστης Facebook έκανε μετάδοση live.

Join the Q&A with Chris Cox about Facebook Live.

Δημοσιεύτηκε από Facebook
143.341 προβολές
143 χιλ. προβολές

Today we’re proud to introduce automatic alternative text, a new feature that provides people who are visually impaired with descriptions of a photo’s content using advancements in object recognition technology. For more info, stop by Facebook Accessibility.

Δημοσιεύτηκε από Facebook
8.774.871 προβολές
8,7 εκ. προβολές