x some description
Hotline: 0936.617.480
 
 

thương hiệu

bộ vi xử lý

kích thước màn hình

xử lý đồ họa

bộ nhớ đồ họa

dung lượng ổ cứng

hệ điều hành

ram

màu sắc

nhà cung cấp

66.990.000 đ

giá thực tế 69.890.000 đ

4%

12.967.000 đ

giá thực tế 15.000.000 đ

14%

12.000.000 đ

giá thực tế 12.500.000 đ

4%

12.000.000 đ

giá thực tế 12.500.000 đ

4%

5.000.000 đ

giá thực tế 5.200.000 đ

4%

5.000.000 đ

giá thực tế 5.200.000 đ

4%

5.000.000 đ

giá thực tế 5.200.000 đ

4%

5.000.000 đ

giá thực tế 5.200.000 đ

4%

18.040.000 đ

giá thực tế 18.790.000 đ

4%

18.040.000 đ

giá thực tế 18.790.000 đ

4%

8.190.000 đ

giá thực tế 8.490.000 đ

4%

8.190.000 đ

giá thực tế 8.490.000 đ

4%

11.520.000 đ

giá thực tế 11.990.000 đ

4%

11.520.000 đ

giá thực tế 11.990.000 đ

4%

25.920.000 đ

giá thực tế 26.990.000 đ

4%

33.600.000 đ

giá thực tế 34.990.000 đ

4%

27.840.000 đ

giá thực tế 28.990.000 đ

4%

24.870.000 đ

giá thực tế 25.900.000 đ

4%

15.560.000 đ

giá thực tế 16.200.000 đ

4%

15.270.000 đ

giá thực tế 15.900.000 đ

4%

25.920.000 đ

giá thực tế 26.990.000 đ

4%

9.210.000 đ

giá thực tế 9.590.000 đ

4%
1 2 3 4 5