x some description
Hotline: 0936.617.480
 
 

thương hiệu

hệ điều hành

ram

rom

màu sắc

nhà cung cấp