Nhiều người thường không để ý các thói quen này nên đôi khi vô tình đánh mất hình tượng đẹp...