“Điều gì đã khiến bạn buông tay một đoạn tình cảm của mình?” - Vì không có lý do gì cả...