Mắm, nước tương làm từ nấm sinh thái  

Cao linh chi, mắm bào ngư, nước tương cao đạm... đều được làm từ nấm theo công nghệ Mỹ - Nhật.