4.000ha mận hậu Sơn La quả to nhờ kỹ thuật tỉa cành

Những cây mận hậu cổ thụ trước kia nay chỉ cao ngang đầu người, tỉa bớt cành để chất dinh dưỡng tập trung nuôi quả.

Doanh nghiệp cung ứng gần 100 tấn mủ trôm mỗi năm
Với hơn 100ha, mỗi năm, doanh nghiệp tư nhân Liên Hảo sản xuất từ 70 đến 80 tấn mủ trôm khô và 15 tấn sản phẩm đóng gói uống liền.