Sứ giả truyền thông điệp tới Bình Nhưỡng trên biên giới Hàn - Triều

Công việc của Payton Kaiwai trên đường biên giới nguy hiểm nhất thế giới đòi hỏi anh phải tiếp xúc rất gần với lính Triều Tiên.