Triều Tiên tuyên bố không đưa chương trình hạt nhân ra đàm phán

Truyền thông Triều Tiên nói chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng không phải chủ đề đàm phán, tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển năng lực phòng vệ.