3 năm rồi anh vẫn chưa thể quên chút kỷ niệm nào về em

Vì lý do bất khả kháng, mình phải buông tay nhau, nhưng trong tim anh vẫn luôn có hình bóng em.