Muốn bỏ bạn trai nghèo vì sợ cưới về sẽ khổ

Gần đây, tôi quen được một anh, gia đình khá giả, có điều kiện. Tôi phân vân, sợ nói lời chia tay sẽ khiến bạn trai sốc.