Có nên Nam tiến khi mọi thứ đang ổn định

Thực sự cuộc sống ở Hải Phòng quá buồn chán, họ hàng thân thích ở đây đều không có, chi bằng vào Sài Gòn.