Muốn được ưu tiên giảm giờ làm để chăm con tự kỷ

Tôi là giáo viên tiếng Anh tại trường công lập, do con mắc bệnh tự kỷ thì có được giảm số tiết dạy để dành thời gian chăm sóc không?