Điều gì xảy ra nếu Trái Đất lớn gấp rưỡi?

Xin hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu đường kính Trái Đất tăng lên gấp rưỡi hiện nay? (Dương Hoàng Anh)