Tiểu hành tinh rộng bằng 40 sân bóng đá sắp ghé sát Trái Đất

Tiểu hành tinh rộng bằng 40 sân bóng đá sẽ bay qua Trái Đất hôm 1/9 ở khoảng cách gấp 18 lần quãng đường từ Trái Đất đến Mặt Trăng.