Bộ Giáo dục cập nhật lại đáp án môn Lịch sử

Do lỗi kỹ thuật trong quá trình xuất file bản mềm, một đáp án trong đề môn Lịch sử đã bị nhảy từ D sang A. 

Ngày 7/7, thí sinh biết kết quả thi THPT quốc gia
Chậm nhất ngày 6/7 các địa phương phải kết thúc việc chấm thi và gửi kết quả về Bộ Giáo dục để ngày 7/7 công bố.
GD