Trắc nghiệm tìm lỗi sai phổ biến trong câu tiếng Anh giao tiếp

Bạn có phát hiện lỗi sai trong các câu "What's the different?", "I met John two years before"?