Trắc nghiệm bạn có mắc bệnh 'mù mặt người'

14 câu hỏi trắc nghiệm đưa ra giúp kiểm chứng liệu bạn chỉ đơn thuần kém nhớ mặt người hay đang gặp rối loạn nhận thức.

Làm thế nào để đi bộ được 10.000 bước một ngày  

Đi mua sắm trong siêu thị, làm việc nhà, đi lại trong văn phòng... giúp bạn có 10.000 bước chân mỗi ngày nhằm nâng cao sức khỏe.